Verslag informatiebijeenkomst FruitVillage gepubliceerd

Op dinsdag 18 oktober heeft VanDoorn Living een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van FruitVillage georganiseerd. De avond is begeleid door Dietz Strategie & Communicatie. Zij hebben een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Dit verslag bevat een beknopte omschrijving van hetgeen is gepresenteerd en besproken tijdens de bijeenkomst. Het verslag is per mail verstuurd naar de aanwezigen en is ook te bekijken op de website van FruitVillage.