“Slechte huisvesting voor arbeidsmigranten wordt overal taboe”

Bron: het AD


Er komt vanaf 23 juni een absoluut taboe op slechte huisvesting voor arbeidsmigranten in Rivierenland. Daarover hebben de acht gemeenten en de ondernemers nu sluitende afspraken gemaakt.

Tot dusverre zochten sommige ondernemers nog naar mogelijkheden bij de individuele gemeenten om ergens huisvesting te bieden die net niet aan de goede normen voldoet. Wat in de ene gemeente al niet meer mocht, kon bij de andere soms nog net door de beugel. Daarvoor zijn nu alle deuren gesloten.

Dat is welbegrepen eigenbelang voor zowel de gemeenten als de bedrijven, want arbeidsmigranten hebben tegenwoordig meer keus. Ze kunnen dus heel makkelijk uitwijken als andere regio’s of landen betere huisvesting bieden. Ze zijn hard nodig om de economie in Rivierenland, en niet alleen in de traditionele fruitteelt, draaiende te houden.


Geen arbeidsmigranten meer

De Regio Rivierenland heeft intern afgesproken de term arbeidsmigranten niet meer te gebruiken maar voortaan te spreken van internationale werknemers. Dat zou wat neutraler klinken. De afspraken zijn gemaakt in overleg met commerciële marktpartijen als uitzendorganisaties, huisvesters en werkgevers. Die noemen de afspraken nu ook ‘wenselijk en haalbaar’. Het besef is er dat ze elkaar nodig hebben. Voldoende huisvesting van goede kwaliteit lukt alleen als marktpartijen dit uitvoeren. Gemeenten moeten dit mogelijk maken door overal dezelfde eisen te hanteren.

Er zijn afspraken over de verblijfsaccommodaties vastgelegd wat betreft grootte, sanitair en andere voorzieningen. Ook wordt regionaal afgesproken hoe het beheer van de wooncomplexen wordt geregeld. Verder wordt gezamenlijk geprobeerd de zelfredzaamheid van internationale werknemers in de regio te bevorderen.


Bodem in de markt

De afspraken hebben als doel ‘een bodem in de markt’ te leggen en duidelijke spelregels op te stellen. Marktpartijen kunnen zo goede huisvesting voor internationale werknemers in Rivierenland maken en exploiteren, is de verwachting.

De afspraken worden op 23 juni als het goed is door alle acht regiogemeenten in Geldermalsen ondertekend. En door commerciële partijen als de huisvesters Homeflex, KAFRA Housing en Van Doorn Living en de uitzendorganisaties OTTO Workforce, VDU, Europlus en Sprintwerkt. De afspraken gelden dan meteen.