“Cees van Doorn werkt aan FruitVillage: ‘Missie om dit plan te laten slagen”

Cees van Doorn op het terrein van het beoogde plan.

Cees van Doorn had niet verwacht dat zijn huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten er zonder tegenstand zouden komen. “Daarvoor heb ik teveel ervaring, onder andere in Tiel, de Bommelerwaard en in Altena.” Toch verwacht hij dat de komst van FruitVillage in Geldermalsen binnenkort gerealiseerd kan worden.

Huisvesting belangrijk onderdeel

Cees had vroeger zelf een pakstation in het fruit en komt uit een handels- en telersfamilie. Hij verkocht zijn bedrijven en ging aan de slag in de uitzendbranche. Daar kwam Cees in contact met arbeidsmigranten, leerde hun achtergrond kennen en besefte dat ook huisvesting een belangrijk onderdeel is van het werven van buitenlandse werknemers. “Er is nu eenmaal heel veel werk dat door de huidige omstandigheden gedaan moet worden door mensen van buiten. Maar die hebben ook recht op een gelijke behandeling. ‘Zijn’ werknemers vinden nu veelal onderdak in particuliere woningen die hij met het bedrijf heeft aangekocht. Met de komst van FruitVillage is het de bedoeling dat deze woningen in onze gemeente weer opnieuw te koop komen.


Volledig richten op huisvesting arbeidsmigranten

Met zijn ervaringen maakte Cees deel uit van het ‘aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ van Emile Roemer. “Door corona kwam dit allemaal in een stroomversnelling, werknemers bleken met 6 tot 7 personen in één huis te zitten. Iedereen beseft dat deze problematiek een andere aanpak verdiend.” In Tiel kwam Van Doorn al in 2014-2015 met plannen om arbeidsmigranten te huisvesten maar dat idee kon de prullenbak in. “De politiek was er toen nog niet klaar voor.” Hij doet nu ook in de uitzendbranche een stapje terug om zich volledig te richten op het ontwikkelen van centrale huisvesting voor arbeidsmigranten. In Wijk en Aalburg wordt nu voor het eerst gebouwd en ook in de Bommelerwaard zijn vergevorderde plannen. “In West Betuwe zijn er met de fruitsector grote plannen, dit past daar perfect bij.”


Ontwikkelingen in de fruitsector

Cees raakte in 2018 met Koning Willem-Alexander, die op bezoek kwam in Geldermalsen, in gesprek en ook Koningin Maxima bemoeide zich ermee. “De plannen die de bedrijven hier hebben, de ontwikkeling die doorgemaakt wordt en de veranderende wereld vragen om deze oplossingen.” Cees doelt ook op het veranderende karakter van de arbeidsmigrant. Door technologische ontwikkelen in de fruitsector is er een ander niveau van werknemers nodig. Dat bereik je door mensen op te leiden. Men komt dan niet alleen geld verdienen, maar is er ruimte voor ontwikkeling. In deze plannen sluit alles op elkaar aan”, doelt hij ook op de Fruit Tech Campus waar ruimte is voor opleidingen. “


‘Fruit Tech Business Park’

De werknemer die straks gehuisvest wordt is volgens Van Doorn niet de overlastgever die sommige mensen voor ogen hebben. “Ik zie dat de appartementen straks bewoond worden door stelletjes, in ieder geval tweetallen die een band met elkaar hebben in nette zelfstandige ingerichte woningen.” Tegenstanders vrezen voor overlast in de buurt en onveilige verkeerssituaties maar Cees ziet juist dat alles zich straks concentreert in het ecosysteem dat de bedrijven op het “Fruit Tech Business Park’ voor ogen hebben. “En dit is een particulier plan dus de gemeente kan ons niet verplichten om bijvoorbeeld vluchtelingen of statushouders op te vangen. Wel is er ruimte voor zogenoemde spoedzoekers binnen de gemeente. Dit zijn mensen die door bijvoorbeeld een echtscheiding met spoed een tijdelijke woning zoeken.” Alle faciliteiten zijn volgens Van Doorn aanwezig om het tot een succes te maken. “Er zijn 24/7 beheerders aanwezig, wordt de receptie bemanden alle bewoners worden netjes begeleid.”


“We willen in gesprek blijven

“Daarnaast kan ik niet genoeg benadrukken dat we graag in contact blijven met iedereen en graag alles willen uitleggen. De gemeente West Betuwe is mijn geboortegrond waar mijn familie al generaties lang heeft gewoond en gewerkt, waar ook ik mij verantwoordelijk voor voel.” Cees geeft aan dat er ook serieus gesproken en gezocht wordt naar een oplossing voor de scouting en fruitcorso die wat hem betreft een plekje kunnen krijgen binnen het plan. “Daarover zijn we in gesprek, en dat is wat ik ook wil. Met elkaar in gesprek blijven. De formele procedures lopen maar we moeten elkaar kunnen blijven vinden om problemen de wereld uit te helpen.”


Reactie buurtbewoners FruitVillage

Buurtbewoners die aangeven zich niet neer te leggen bij de plannen van FruitVillage en Cees van Doorn geven aan nog steeds zorgen te hebben. “We hebben het idee dat heel veel mensen niet zien of horen wat de impact van dit plan is, dit heeft gevolgen voor inwoners van meer plaatsen dan alleen Geldermalsen. Niet iedereen wordt geïnformeerd. Schoolkinderen op weg naar de Lingeborgh die erlangs moeten, gaan overlast ondervinden. Het landelijke karakter van de entree van Geldermalsen gaat hiermee verdwijnen”, aldus enkele buurtbewoners in een reactie op bovenstaand artikel.