“Altena introduceert nieuw beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten: ‘Staan voor alle belangen’”

Bron: Het Kontakt Altena


ALTENA • Het college in Altena heeft nieuw beleid opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vroegere beleid is dat er een stelsel van schaarse rechten wordt ingevoerd. Met dit nieuwe beleid wil het college kwalitatief goede huisvesting realiseren en de belangen van omwonenden waarborgen. 

In Altena wordt het stelsel van schaarse rechten ingevoerd. Dat stelsel is vergelijkbaar met het stelsel dat wordt gebruikt bij het verdelen van de standplaatsen op de markten. Het houdt in dat vooraf wordt bepaald hoeveel huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten nodig zijn om het werk in Altena gedaan te krijgen.

Uitvoerig onderzoek in de markt heeft opgeleverd dat de behoefte op maximaal 365 extra huisvestingsplaatsen ligt voor de komende jaren. Op dit moment wordt in deze plaatsen al voorzien op de locaties Kromme Nol in Wijk en Aalburg en de Middenweg in Andel.

Aanvullende voorwaarden
In het nieuwe beleid worden arbeidsmigranten gehuisvest op locaties waar tussen de 100 en 150 mensen kunnen wonen. De afstand tussen grootschalige locaties moet hemelsbreed minimaal 1 kilometer zijn. De vergunningen worden voor maximaal 10 jaar afgegeven. De kwaliteit van de huisvesting moet altijd voldoen aan het landelijke SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen).

Seizoenkrachten
Voor seizoenarbeid is er, naast de grootschalige locaties, nog ruimte voor de huisvesting van maximaal vijftig arbeidsmigranten op het erf van het eigen bedrijf, voor maximaal 8 weken. Daarnaast is er de mogelijkheid om, jaarrond, maximaal tien arbeidsmigranten te huisvesten bij en voor het eigen bedrijf.

Belangen van inwoners en ondernemers
“Met dit nieuwe beleid staan we én voor de belangen van onze inwoners en ondernemers én voor de belangen van de arbeidsmigranten”, zegt wethouder Wendy van Ooijen. “We willen dat iedereen die in onze gemeente woont, zich thuis voelt en gerespecteerd voelt. Kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten levert daar een belangrijke bijdrage aan. Dat geldt voor onze eigen inwoners die we een fijne en veilige woonplek willen bieden en dat geldt voor de mensen die hier tijdelijk komen werken. Met dit nieuwe beleid hebben we een manier gevonden waarmee iedereen zich in Altena thuis kan voelen.”

‘Arbeidsmigranten zijn belangrijk’
‘Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor het bedrijfsleven in Altena’, stelt de gemeente. ‘De ondernemers hebben hen nodig om al het werk gedaan te krijgen. Arbeidsmigranten werken bijvoorbeeld in de havens, maar ook in de agrarische sector. Wij zien het ook als onze plicht ervoor te zorgen dat de arbeidsmigranten op een fatsoenlijke en nette manier worden gehuisvest, zodat zij in de periode dat zij hier zijn ook fijn kunnen wonen.’

Eerder beleid ingetrokken
Het eerdere beleid Huisvesting Arbeidsmigranten Altena is in juni 2021 door de gemeenteraad ingetrokken. ‘Dat beleid kende goede uitgangspunten, maar droeg uiteindelijk niet bij aan het resultaat dat Altena voor ogen had’, aldus de gemeente. Zo werd in het oude beleid onvoldoende rekening gehouden met de grootte van de huisvestingslocatie ten opzichte van de dichtstbijzijnde woonkern. 

Het college stelt dit nieuwe beleid voor aan de gemeenteraad. Het is aan de raad om het beleid definitief vast te stellen.